Medische expertises

Uw bedrijfsarts of verzekeringsarts heeft u voor een medische expertise revalidatiegeneeskunde verwezen naar onze revalidatiearts. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme revalidatiegeneeskunde en het onderzoek bij EC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

 

Het specialisme revalidatiegeneeskunde

De revalidatiearts houdt zich bezig met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Soms in combinatie met hersenletsel. Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen.

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen, bijzondere ziektebeelden en operatief ingrijpen. Deze gevolgen komen vooral tot uiting in het motorisch handelen.

 

De expertise revalidatiegeneeskunde

De expertise revalidatiegeneeskunde bij onze revalidatiearts duurt gemiddeld een uur. Het onderzoek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de revalidatiearts in op de klachten en de voorgeschiedenis. De revalidatiearts bespreekt met u welke aanvullende onderzoeken (zoals röntgen of MRI) eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Aanvullend onderzoek plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek.

Onze revalidatieartsen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

 

De uitslag van de expertise revalidatiegeneeskunde

De resultaten van van de medische expertise revalidatiegeneeskunde wordt door de revalidatiearts uitgewerkt. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de expertise revalidatiegeneeskunde.

Maak kennis met onze revalidatieartsen

Contact

Tesselschadestraat 4, 1054 ET Amsterdam

T : 088 0062850

F : 020 7089548

E : info@verzuimdiagnostiek.nl

KvK 30114609