head_right_icon
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kosten

Kosten medische expertise

 

Medisch specialistische expertise Standaard  € 1.490,-
Dit omvat onderzoek bij de medisch specialist in bedrijfsgeneeskundig perspectief inclusief:

  • (evt) aanvullend onderzoek zoals MRI, röntgen, lab
  • planning
  • rapportage
  • opvragen medisch dossier
  • overleg met de behandelaren
  • zo nodig bemiddelingsinspanning voor therapeutische interventie.

 

Medisch specialistische expertise Complex € 1.875,-

Idem, echter in kader van een arbeidsconflict, complexe vraagstelling of uitgebreid dossier.

 

P2 Multidisciplinair onderzoek € 3.510,-

Expertise psychiatrie of neurologie + NPO

 

NPO € 2.450,-

Losstaand

 

Uitbreiding persoonlijkheidsonderzoek € 800,-

In aanvulling op NPO

 

Medisch Inzetbaarheids advies

Vertaling van de medische expertise naar een inzetbaarheidsadvies in termen van beperkingen en mogelijkheden, zonder weergave van medische privégegevens van de cliënt.

 

bij expertise inbegrepen op aanvraag
V-IZP (Verkort Inzetbaarheidsprofiel conform NVAB model) € 350,-  meerprijs
Vertaling van het medisch expertise rapport naar een IZP op het onderzochte gebied,

  • uitgevoerd door een van onze verzekeringsartsen
  • inclusief beperkingen en verzekeringskundige overwegingen
  • exclusief uitspraken over de niet onderzochte terreinen.

Dit V-IZP wordt puur op basis van het medisch expertise rapport opgesteld.

 

Tarieven zijn per 01-01-2021

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Kosten voor eventuele tolken diensten worden aanvullend doorberekend.

De kosten voor een medische expertise zijn niet gedekt door een ziektekostenverzekering, omdat het niet om medische behandeling gaat.

Verzuimverzekeraars vergoeden een medische expertise vaak als ‘interventie’. Vraag naar de voorwaarden bij de verzuimverzekeraar.

 

DC VerzuimDiagnostiek is een aanbieding van Zorg Innovaties Nederland BV. Leveringen geschieden tegen algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr 30114609

 

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder