head_right_icon
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Van Ark: nog onvoldoende ‘beschut werk’ voor arbeidsgehandicapten

Het aantal ‘beschutte werkplekken’ voor mensen met een arbeidshandicap groeit, maar nog onvoldoende. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Eind 2018 deden ruim 2500 mensen beschut werk, tegen nog geen 1200 een jaar eerder. Maar het zouden er nog veel meer moeten zijn.

Beschut werk is bedoeld voor mensen die meer begeleiding of aanpassing van hun werkplek nodig hebben dan een normale werkgever kan bieden. Gemeenten moeten die werkplekken realiseren. Ze krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar daarmee worden de kosten niet helemaal gedekt.

Eind 2018 hadden er al 4600 beschutte werkplekken moeten zijn en voor eind dit jaar is de doelstelling 6000. Dat aantal lijkt zelfs met een flinke inhaalslag onhaalbaar. Van Ark gaat daarom de aanpak van succesvolle gemeenten vergelijken met gemeenten die achterblijven. Het doel is dat er in 2048 minimaal 30.000 beschutte werkplekken zijn.

 

Breed offensief
Sinds vorig jaar is Van Ark bezig met een ‘breed offensief’ om meer arbeidsgehandicapten aan de slag te krijgen. Dat moet niet alleen gebeuren met beschut werk, maar vooral met gesubsidieerde banen bij reguliere werkgevers.

Het kabinet had in het regeerakkoord een maatregel voorgesteld, waarbij het kon gebeuren dat arbeidsgehandicapten voor minder dan het minimumloon zouden werken. Dat plan riep veel weerstand op en sneuvelde afgelopen jaar. Daarna moest Van Ark snel met een nieuwe aanpak komen.

Ze wil nu de Wajong-uitkering en de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten vereenvoudigen en ervoor zorgen dat werken altijd loont. Er komt een rekentool waarmee arbeidsgehandicapten makkelijk kunnen zien wat ze extra gaan verdienen. Ook wil Van Ark met het project Simpel Switchen stimuleren dat arbeidsgehandicapten nieuwe stappen zetten in hun loopbaan.

 

Banenafspraak
In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Ark dat nog altijd de helft van de arbeidsgehandicapten aan de kant staat. Minder dan 10 procent van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Met de zogeheten banenafspraak moet dat aantal omhoog, maar die afspraak leidt tot veel administratieve rompslomp. Van Ark wil de regeling daarom vereenvoudigen. Ze wijst erop dat de trend wel positief is: eind 2018 waren volgens het UWV ruim 53.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten gerealiseerd.

 

www. Nos / 23 mei 2019

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder