head_right_icon
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Steeds meer Nederlanders overleven hartinfarct

Een hartinfarct loopt steeds minder vaak fataal af. Volgens cijfers die de Hartstichting heeft gepubliceerd, is de sterfte door acute hartinfarcten sinds 1980 bij mannen met 89 procent gedaald en bij vrouwen met 86 procent. Dat is volgens de stichting vooral te danken aan snellere hulpverlening en verbeterde behandelingen, zoals dotteren.

Volgens CBS-cijfers overlijdt wel nog steeds ongeveer een op de vier mensen aan hart- en vaatziekten. Na kanker is het de tweede doodsoorzaak. Maar over de hele linie is het sterftecijfer door hart- en vaatziekten fors gedaald: bij mannen met 70 procent sinds 1980 en bij vrouwen met 63 procent.

Het aantal chronische hart- of vaatpatiënten neemt logischerwijs wel toe: dat zijn er volgens de Hartstichting inmiddels ruim 1,5 miljoen. “Om het tij te keren zullen we meer in moeten zetten op het voorkomen van hart- vaatziekten”, zegt directeur Floris Italianer. “Daarom roepen wij veertigplussers bijvoorbeeld op om regelmatig hun bloeddruk te meten.” Daarnaast investeert de stichting in onderzoek om ziekten in een vroeger stadium aan het licht te brengen.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, pleit de Hartstichting bij de overheid voor “stevige maatregelen” om gezonde voeding te bevorderen. “Onze omgeving is zo ingericht dat het heel makkelijk is om te veel en ongezond te eten en drinken. In bewerkte voedingsmiddelen zit bijvoorbeeld ontzettend veel zout, verzadigd vet en suiker.”

Afspraken die de overheid eerder maakte met de levensmiddelenindustrie noemt de stichting “te vrijblijvend”. “We constateren dat de ambities niet worden gehaald en er onvoldoende stappen worden gezet.” (ANP)

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder