head_right_icon
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Complimenten en klachten

 

Vragen

DC VerzuimDiagnostiek beantwoordt graag al uw vragen. Op de pagina veelgestelde vragen vindt u mogelijk al een antwoord op uw vraag. Natuurlijk kunt u onze cliëntencoördinator ook bellen 088 0062850 of mailen: info@verzuimdiagnostiek.nl.

 

Complimenten, ideeën en opmerkingen

We stellen het erg op prijs wanneer u uw ervaringen over onze zorg en dienstverlening met ons deelt. Wilt u een compliment geven, een idee of een opmerking plaatsen? Na uw bezoek nodigen we u per e-mail uit een tevredenheidsenquête in te vullen.

 

Een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht met betrekking tot tijdigheid, zorgvuldigheid, bejegening, correcte uitvoering van opdrachten, communicatie, voorlichting en privacy? Wij nodigen u van harte uit dit aan ons kenbaar te maken. Wij willen graag leren van uw ervaring.

DC VerzuimDiagnostiek/DC Expertise Centrum dient zich bij het uitvoeren van expertise opdrachten te houden aan wettelijk vastgestelde kaders en procedures. Zoals leidraden van de rechtbank, het (sociaal) verzekeringsrecht en de richtlijnen van beroepsverenigingen en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage. Klachten over wettelijk vastgelegde kaders en procedures kunnen wij niet in behandeling nemen. Deze liggen niet in onze reikwijdte.

 

Direct bespreken

Het helpt vaak om uw ervaring te bespreken met de persoon om wie het gaat of met de directie van ons expertise centrum. Op deze manier kan uw klacht vaak snel en gemakkelijk opgelost worden. U kunt contact opnemen met het secretariaat via info@verzuimdiagnostiek.nl of via tel. nr. 088 0062850. Vindt u het moeilijk om hierover in gesprek te gaan? Komt u er met de persoon zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

De Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal. Zij bemiddelt tussen u en de persoon of afdeling waar de klacht over gaat. U en de bij de klacht betrokken medewerker krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. De klachtenfunctionaris is neutraal, onafhankelijk en zal vertrouwelijk omgaan met uw informatie en heeft geheimhoudingsplicht.

 

Insturen klacht

  • U kunt een klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris via e-mail: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
  • Vermeld in uw mail de volgende gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum en omschrijving van de klacht of ervaring.
  • U ontvangt een schriftelijke reactie op uw klacht van de klachtenfunctionaris en/of de beklaagde. Indien gewenst ontvangt u een reactie van de directie.

 

Privacy

DC VerzuimDiagnostiek zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die zich bezighouden met uw onderzoek. Bekijk ons privacybeleid voor cliënten.

Bekijk ons privacybeleid omtrent website en cookies.

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder