Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Neuraal mechanisme PTSS deels opgehelderd

Op 13 november 2015 vonden in Parijs en Saint Denis terroristische aanslagen plaats. Fraai uitgevoerd hersenonderzoek onder 102 overlevenden van die aanslagen laat zien wat er kan misgaan in het brein zodat sommigen van hen (55 personen) last kregen van posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). 73 mensen fungeerden als controlegroep.

 

De bondigste conclusie van Alison Mary e.a., die dit onderzoek publiceerden in Science, is dat de patiënten met PTSS voordien al te maken hadden met een deficiëntie van het vanuit de frontale gebieden aangestuurde mechanisme dat zorgt voor de regulering van gebieden betrokken bij geheugenprocessen in de hippocampus. Die deficiëntie verhindert dat deze mensen bedreigende en beangstigende herinneringen kunnen onderdrukken. Bij mensen die geen last hebben van PTSS is die neurale functie blijkbaar wel intact.

 

De studie van Mary e.a. laat daarmee zien waarom blokkeren van herinneringen niet altijd een effectieve copingstrategie is. Dat vindt ook psychiater Karen Ersche in een commentaar: de onderzoeksresultaten bevestigen de scepsis jegens gericht vergeten als behandeling voor PTSS, stelt ze, omdat dit een reeds gecompromitteerd neuraal netwerk uitdaagt, waardoor het klinische resultaat verslechtert. Ersche noemt het idee van ‘een reeds bestaande kwetsbaarheid, gekenmerkt door inefficiënte prefrontale remmende controle’ daarom ‘bijzonder interessant’. En denkt dat het therapeutische consequenties moet hebben.

 

Mary et al., Science 367, eaay8477 (2020)  10.1126/science.aaz9451

Bron: medisch contact /  14 februari 2020

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder