Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Huisartsenpraktijken willen ook na corona standaard ‘zorg op afstand’ kunnen aanbieden

Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken wil ook na de coronacrisis meer gebruikmaken van tools en werkwijzen die ‘zorg op afstand’ faciliteren, zoals beeldbellen. Daarnaast geeft bijna de helft van de praktijken aan veranderingen op organisatorisch gebied te willen behouden, zoals ruimere spreekuren. Een derde is ook van zins de hygiënemaatregelen als ‘geen handen schudden’ na de coronacrisis aan te houden. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek van het Nivel.

Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nivel in april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven. Onder een subgroep van 154 respondenten is begin juni, toen coronamaatregelen werden versoepeld, nagevraagd welke aanpassingen in de digitalisering van de zorg de moeite waard zijn om te behouden, ook na de crisis.

Vooral beeldbellen heeft vaste voet aan de grond gekregen
Huisartsenpraktijken noemden verschillende vormen van zorg op afstand die ze willen behouden. In de figuur is te zien dat vooral beeldbellen en e-consulten worden genoemd. Dit komt goed overeen met wat we eerder peilden, in de huisartsenpraktijken-enquête eind april van dit jaar.

Deze figuur is opgenomen in de publicatie Blijvende veranderingen vanwege de coronapandemie voor huisartsenpraktijken.

Vooral beeldbellen heeft vaste voet aan de grond gekregen

Uitkomsten van belang voor huisartsenpraktijken en beleidsvoerders
Deze publicatie biedt, evenals de andere publicaties in deze reeks, inzicht in de gevolgen van corona in de huisartsenpraktijken. Dit geeft vergelijkingsmateriaal waar huisartsen en huisartsenprakijken behoefte aan hebben. Ook biedt het informatie welke ondersteuning gegeven kan worden aan innovaties als gevolg van de coronapandemie, zoals het gebruik van e-health.

 

Over het onderzoek

Op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Nivel in april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven. Een subgroep van 154 respondenten is begin juni, toen coronamaatregelen werden versoepeld, nader gevraagd aan te geven welke veranderingen of aanpassingen die de moeite waard zijn om te behouden, ook na de crisis. Iets meer dan 19% reageerde op deze oproep.

Dit is het enige onderzoek in Nederland dat landelijk én regionaal de impact van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg monitort vanuit praktijkperspectief. De bevindingen worden verwerkt in een reeks publicaties, te vinden op de Nivel-pagina Organisatie van zorg op afstand in coronatijd.

 

Bron: Nivel / 2 juli 2020

Blijf op de hoogte van onze nascholingen. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

COMPLIMENTEN & KLACHTEN

DC VerzuimDiagnostiek wil graag al uw vragen beantwoorden. Lees hier aan wie u uw vragen, complimenten en klachten over ons centrum kunt richten.

Lees verder