Pijngeneeskunde

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor een onderzoek pijngeneeskunde verwezen naar onze anesthesioloog/pijngeneeskundige. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme pijngeneeskunde inhoudt.

Het specialisme pijngeneeskunde

De anesthesioog/pijngeneeskundige is gespecialiseerd in het behandelen van langdurige pijnklachten (langer dan 3 maanden).

Pijn is niet altijd niet direct te meten. Hierdoor kan diagnostiek een uitdagende opgave zijn. Onderzoek zoals röntgen of MRI kan afwijkingen in bijvoorbeeld de wervelkolom uitstekend in kaart brengen. Het is niet altijd te zeggen of deze afwijkingen de pijn ook veroorzaken. De pijnspecialist werkt daarom met diagnostische injecties.

Wanneer de pijngeneeskundige vermoedt dat bijvoorbeeld een zenuw of gewrichtje een oorzaak is van de pijnklachten, dan kan hij deze verdoven door een klein beetje verdovingsvloeistof erbij te spuiten. Hij brengt dan, met behulp van röntgenapparatuur, een dun naaldje in. Vermindert of verdwijnt de pijn? Dan speelt de verdoofde plek zeer waarschijnlijk een belangrijke rol bij de pijnklachten.

Een pijnspecialist behandelt bijvoorbeeld:

  • Hoofdpijnen
  • Aangezichtspijn
  • Nekpijn
  • Pijnen vanuit van de borst
  • Rugklachten
  • Gordelroos
  • Pijnen veroorzaakt door kwaadaardige aandoeningen

Het onderzoek pijngeneeskunde

Het onderzoek pijngeneekunde bij DC VerzuimDiagnostiek duurt meestal een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de anesthesioloog/pijnspecialist in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen onderzoek door de medisch specialist van de pijnstreek en gerelateerde gebieden. Pijn is niet altijd niet direct te meten. Hierdoor kan diagnostiek een uitdagende opgave zijn. Onderzoek zoals röntgen of MRI kan afwijkingen in bijvoorbeeld de wervelkolom uitstekend in kaart brengen. Het is niet altijd te zeggen of deze afwijkingen de pijn ook veroorzaken. De pijnspecialist werkt daarom indien nodig soms ook met diagnostische injecties.

Wanneer de anesthesioloog/pijnspecialist vermoedt dat bijvoorbeeld een zenuw of gewrichtje een oorzaak is van de pijnklachten, dan kan hij deze verdoven door een klein beetje verdovingsvloeistof erbij te spuiten. Hij brengt dan, met behulp van röntgenapparatuur, een dun naaldje in. Vermindert of verdwijnt de pijn? Dan speelt de verdoofde plek zeer waarschijnlijk een belangrijke rol bij de pijnklachten. Diagnostiek door middel van verdovingsvloeistof vindt meestal niet bij het eerste onderzoek plaats.

medische expertise pijngeneeskundeSoms spelen psychische factoren een rol bij de pijnbeleving. Psychologisch onderzoek kan soms inzicht geven en onderdeel uitmaken van het pijngeneeskundig onderzoek. De pijnspecialist bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

 

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de anesthesioloog/pijnspecialist pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

De uitslag van het onderzoek pijngeneeskunde

De resultaten van het pijngeneeskundig onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt binnen een week schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle anesthesiologen/pijnspecialisten zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie en de Dutch Pain Society. Bekijk onze pijnspecialisten.