Neurochirurgie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor medisch onderzoek verwezen naar onze neurochirurg. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme neurochirugie en het neurochirurgisch onderzoek bij DC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

Het specialisme neurochirurgie

Neurochirurgie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ingrepen van het zenuwstelsel, zoals zenuwen, ruggenmerg en hersenen. En met de wervelkolom, waaronder rug en nek.

De neurochirurg richt zich bijvoorbeeld op:

  • Hersenletsels na bijvoorbeeld ongevallen
  • Hersentumoren
  • Hersenbloedingen
  • Hernia’s ter hoogte van de nek en de rug
  • Zenuwoperaties

Het neurochirurgisch onderzoek

Het neurochirurgisch onderzoek bij DC VerzuimDiagnostiek duurt een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de neurochirurg in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen een uitgebreid onderzoek op de onderzoekstafel. Soms is aanvullend beeldvormend onderzoek nodig, zoals een MRI, echografie, of onderzoek gericht op een specifieke aandoening. De neurochirurg bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de neurochirurg pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

De uitslag van het neurochirurgisch onderzoek

De resultaten van het neurochirurgisch onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt binnen een week schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

De neurochirurg is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. Maak kennis met onze neurochirurg.