Chirurgie

Uw bedrijfsarts, verzekeringsarts of werkgever heeft u voor medisch onderzoek verwezen naar onze chirurg. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme chirurgie en het onderzoek bij DC VerzuimDiagnostiek inhoudt.

Het specialisme chirurgie

De chirurg behandelt verwondingen, tumoren, infecties en vaatziekten met name door het uitvoeren van operaties.

De algemeen chirurgen hebben tegenwoordig vaak een aandachtsgebied. Naast algemene ingrepen, zoals een blinde darm of galblaasoperaties richt de chirurg zich op specifieke gebieden:

  • vaatchirurg
  • oncologisch chirurg
  • kinderchirurg

Het chirurgisch onderzoek

Het chirurgisch onderzoek bij DC VerzuimDiagnostiek duurt een uur tot anderhalf uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de chirurg in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek richt zich op die delen van het lichaam die een oorzaak voor de klachten kunnen zijn.

Het onderzoek kan bestaan uit een onderzoek op de onderzoekstafel en/of aanvullend onderzoek, zoals een echografie, MRI of laboratoriumonderzoek. De chirurg bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de chirurg pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

De uitslag van het chirurgisch onderzoek

 

De resultaten van het chirurgisch onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt binnen een week schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de bedrijfsarts, de medisch adviseur of verzekeringsarts die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (bedrijfsarts, verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle chirurgen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Meer informatie over onze chirurg.